*
Борба с вредителите

ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ РЕЦЕПТУРНИТЕ СИ КНИЖКИ ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР

|
ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ РЕЦЕПТУРНИТЕ СИ КНИЖКИ ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР

Районната здравноосигурителна каса във Враца ще предостави на общопрактикуващите лекари рецептурни книжки на ветераните от войните, които се водят в техните пациентски листи. С тях ветераните от войните ще могат да получават безплатно лекарствени продукти от аптеки, сключили договор със здравната каса. По данни на Министерството на отбраната ветераните от войните за област Враца са към 215 души. Списъкът на лекарствените подукти е утвърден от министерството на здравеопазването и е публикуван на интернет страницата на МЗ. Отпускането на  лекарства на ветерани от войните става след представяне на два броя рецептурни бланки /образец МЗ-НЗОК №5 B/, лична карта, удостоверение за „ветеран от войните” и рецептурна книжка, заверена от РЗОК. В рецептата общопрактикуващият лекар трябва да попълни всички реквизити, включително кодовете на лекарствените продукти и диагнозата на пациента. Рецептата е валидна за срок до 15 дни от датата на издаване – за острите заболявания и до 30 дни за хроничните заболявания. В рамките на един календарен месец на един ветеран от войните могат да бъдат предписани до три броя рецепти за месеца, като в една рецепта се предписват до три лекарствени продукта.          На ветерани от войните, на които са предписани лекарствени продукти, съгласно Наредба №3 за същия период не могат да им бъдат предписвани същите лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК. Към момента 18 аптеки от област Враца имат договор с РЗОК за отпускане на лекарства на ветераните от войните. Във Враца ветераните от войните могат да получават лекарствата си от десет аптеки, в Козлодуй и Мездра от две, в Бяла Слатина, Хайредин, Криводол и Роман от една.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар