*
Борба с вредителите

ВЕЛИДЕНСКО / ПАСХАЛНО / ПОСЛАНИЕ ДО БОГОЛЮБИВИТЕ СВЕЩЕНОСЛУЖИТЕЛИ И ДО ВСИЧКИ ПРАВОСЛАВНИ ХРИСТИЯНИ ОТ ВРАЧАНСКА ЕПАРХИЯ

|
ВЕЛИДЕНСКО / ПАСХАЛНО / ПОСЛАНИЕ ДО БОГОЛЮБИВИТЕ СВЕЩЕНОСЛУЖИТЕЛИ И ДО ВСИЧКИ ПРАВОСЛАВНИ ХРИСТИЯНИ ОТ ВРАЧАНСКА ЕПАРХИЯ

Христос възкресе!             Боголюбиви братя и сестри епархиоти, чеда на БПЦ. „Христос възкръсна, както беше казал” /Мат. 28:6/             В историята на човечеството отлетяха множество стотици години от онзи страшен и свещен миг, в който Божественото Откровение се сля с реалността и се съсредоточи на Голгота в мъченическа жертва на Спасителя ведно със земните хора за небесно блаженство и вечен живот.             Християнската вяра се основава върху Христовото възкресение. Без него не може да има християнство. Възкресението на Иисус Христос е истински триумф на живота. То е залог за нашето собствено възкресение и за унаследяване на вечен живот в Царството небесно след Второто пришествие на Сина Божий. Защото, както пише св. ап. Павел „Христос възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатък….. Начатък е възкръсналият Христос; после , при Неговото идване, ще възкръснат ония, които са Христови”! /I Кор. 15 : 20, 23/.             Възкресението Христово съдържа и изразява надеждата на всички християни за възкресение и вечно пребъдване във вселенията непресъхваща благодат Божия, която преизпълва като живоносен поток ония, които следват пътищата Му. В този светъл, възвишен и най – красив празник Христовите последователи получават най–силното и ярко доказателство за истинността на свята вяра. Възкръсналият Спасител е крайъгълния камък на издигната от Самия Него Църква в нейното земно и небесно измерение. Онези от нас, които вървят по неговите стъпки, съставляват останалите градивни елементи на величавото Божие домостроителство, имащо за крайна цел спасението на всички люде. Затова и Христос свидетелствува за Себе си: „Аз съм възкресението и животът; който вярва в Мене, и да умре, ще оживее” /Йоан 11:25/.             Христос възкресе! Неговия мрачен гроб в подножието на Голгота се превърна в люлка на ново раждане и духовно извисяване. Краят на Неговия земен път наложи началото на Вечността. Смъртта Му израсна в неподражаема победа на безсмъртието. Скръбта на повярвалите в Него се вля в живителния извор на възтържествувалата справедливост и обагри с горестта си мощния прилив на просиялата, всепроникваща християнска мисия. Светът след онази ранна неделна утрин край Иерусалим, в която мироносците откриха празния гроб на своя Божествен Учител, вече не бе същият. Нещо ново се роди – и на небето и на земята – и вярата, надеждата и любовта в своето възраждащо единство прегърнаха планетата и осветиха тясната пътечка към спасение за благодатен живот в Господа!             Нека всички ние, в името на този даруван ни от Бога живот, от глъбината на нашите души и ликуващи сърца се поздравяваме празнично с великденския спасителен възглас  ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ!                                                                      ДНЕС И ЗАВИНАГИ –                                                                                 НАИСТИНА ВЪЗКРЕСЕ!                 Враца Пасхални дни – 2012 г.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар