*
Борба с вредителите

ВЪЗСТАНОВЕНО Е ВОДОПОДАВАНЕТО НА ТИШЕВИЦА, ГОРНОПЕЩЕНЕ И ВИРОВСКО

|
ВЪЗСТАНОВЕНО Е ВОДОПОДАВАНЕТО НА ТИШЕВИЦА, ГОРНОПЕЩЕНЕ И ВИРОВСКО

Три бяха основните теми, обсъдени днес на традиционния Ден на кмета. Кметовете от населените места от община Враца разискваха състоянието и охраната на водоемите, проблеми, свързани с електроснабдяването и мерките, които са взети по опазването на земеделската продукция от кражби и пожари. От кметовете на Тишевица, Горно Пещене и Вировско бе поставен и въпросът за продължаващия вече почти седмица воден режим, причинен от авария по водопровода. Кметът на общината инж. Николай Иванов изрази готовност, при необходимост, трите села да се снабдяват с минерална вода. До такова решение обаче не се стигна. Управителят на „В и К” инж. Ангел Престойски, в разговор с кмета на Враца увери, че авариите вече са отстранени и водоподаването е възстановено. Кметовете заявиха също, че не навсякъде е направена профилактика на електропреносната мрежа. Представителят на „ЧЕЗ” Румен Тодоров каза, че на някои места профилактиката вече е извършена, а за другите ще бъде изготвен график и до два месеца клоните по трасето ще бъдат изрязани. На срещата стана ясно, че на водоемите в региона са поставени табели, които да предупреждават те да не бъдат използвани за къпане. В почти всички села има създадени доброволчески групи, които да се събират при гасене на пожари. Кметовете обаче бяха единодушни, че те съществуват само на хартия и на тези хора не може да се разчита, когато се наложи. Взето бе решение да се търси финансиране на доброволческите групи, което би мотивирало хората. Заплащането ще е само за периода, в който те реално участват в гасенето на пожарите. Има законова възможност това да става чрез междуведомствената комисия по бедствия и аварии към МС. От същата комисия могат да се поиска и еднократна помощ за оборудването на бригадите и закупуването на облекло за тях. Опазването на селскотопанската продукция от пожари е изцяло в ръцете на арендаторите, единодушни бяха кметовете.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар