*
Борба с вредителите

ВЪВЕЖДАТ РЕД В ПОЛЗВАНЕТО НА ПАЗАРНИТЕ ПЛОЩАДКИ

|
ВЪВЕЖДАТ РЕД В ПОЛЗВАНЕТО НА ПАЗАРНИТЕ ПЛОЩАДКИ

Новосформираното звено "Общински пазари" откри процедура по привеждане в законови рамки на ползването на пазарните площадки  и разположените върху  тях    общински временни обекти и съоръжения. На първия етап  със заповеди с  № 405 и 406/04.04.2012 г. на кмета на Община Враца е обявен публичен  таен търг за отдаване под наем на 49 свободни павилиона.   На следващ етап ще бъдат обявени и останалите 52 павилиона. В договорите за наем са поставени клаузи,  относно ангажиментите на наемателите за опазване и  почистване  на прилежащите пространства. Търговията ще се осъществява в търговските  обекти и на  ограничено предобектово пространство. В ход е и процедура за  премахване на  павилиони, чиито ползватели са владели неправомерно общински терени и са били некоректни наематели. Създава се организация  за почистване на терените, освободени от  ползватели , които   не  са  изпълнили задълженията си и след събаряне на павилионите  не са извозили строителните отпадъци . В   Правилник за организацията и дейността на общински пазари са регламентирани  предназначението на пазарните площадки, забраните за продажби, документите, легитимиращи търговците, редът за предоставяне  на обекти  - сгради, павилиони и маси за сергийна търговия. В него са уточнени също таксите и наеми и цени на услугите. В тях има промени, които ще бъдат подложени на гласуване на следващото заседание на общинския съвет . (За подробности – вижте в другия прикачен файл към писмото, в който е проектът за правилника.) Община Враца подготвя цялостна концепция за бъдещето на пазарите в града, за тяхното разположение и благоустрояване. Има архитектурна идея, спечелила първо място в конкурс за изграждането на покрит пазар в района на съществуващия в момента „Кооперативен пазар” на ул. „Ген. Леонов”.  Подобен проект ще залегне в концепцията на Общината за европейско финансиране през следващия планов период и ще се търси финансиране за него. В момента се прави подготовка за кандидатстване за техническа помощ за изработването на проекти през следващия планов период , който е след 2014 г. На този етап няма открито финансиране за подобна общинска инфраструктура. В момента Община Враца цели съществуващите открити пазари да бъдат приведени в един по-приветлив вид, като се премахнат старите, изпочупени павилиони, а останалите бъдат отремонтирани, освежени и поддържани със съвместните усилия на Общината и ползвателите. Това не означава, че ще бъдат закривани или премествани на този етап.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар