*
Борба с вредителите

ВАС ПРИЕ МОТИВИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ВЪРНА ДЕЛОТО ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ

|
ВАС ПРИЕ МОТИВИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ВЪРНА ДЕЛОТО ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ

Върховният административен съд е приел всички мотиви, с които Общинският съвет във Враца оспори решението на врачанските магистрати за прекратяване на делото срещу заповедта на кмета инж. Николай Иванов, с която се утвърждават вътрешни правила за верификация на разходи, свързани с дейността на съветниците. На 9 август 2012 година V-ти състав на Врачански административен съд, председателстван от съдия Татяна Михайлова, определи прекратяване на производството по адм. дело № 383/2012 г. Мотивите на съдия Михайлова са, че заповедтта на кмета е вътрешно служебен акт, който не подлежи на контрол за законосъобразност пред съда. Според Върховния административен съд /в състав Боян Магдалинчев, Марио Димитров и Красимир Кънчев/ обаче врачанските магистрати неправилно са преценили, че заповед 901/10.07.2012 г. на кмета на Община Враца не е индивидуален административен акт. Независимо, че със заповедта са утвърдени „Вътрешни правила” с оглед на тяхното съдържание и външна насоченост, те нямат вътрешноведомствен характер, тъй като регулират разходите на общинските съветници, свързани с дейността им в общинския съвет. Общинският съвет в жалбата си до Върховен административен съд сочи и допуснато процесуално нарушение, а именно – съдията-докладчик по делото Татяна Михайлова е следвало да бъде отведена от разглеждане на делото, поради факта, че е получила наскоро общинско жилище. Въз основа на цитираното по-горе изложение върховните магистрати отменят определението на съдия Татяна Михайлова и връщат делото отново във врачански административен съд за произнасяне по същество на административния спор. Определението не подлежи на обжалване.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар