*
Борба с вредителите

ВАЖНО! ДА ОБСЪДИМ ЗАЕДНО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ ВЪВ ВРАЦА!

|
ВАЖНО! ДА ОБСЪДИМ ЗАЕДНО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ ВЪВ ВРАЦА!

Стратегия за развитие на градския транспорт във Враца предстои да бъде подложена на обществено обсъждане на 18 юни от 17:00 часа в Конферентната зала на общинския съвет. Темата е от изключителна важност не само за кметския екип, но и за всички врачани. Състоянието на градския транспорт в момента е повече от плачевно и едва ли е необходимо да повтаряме до болка познати факти, случки, инциденти. По-важните части на Стратегията, обхващаща десетгодишен период /2018-2028/, са представените в нея варианти за развитие - конкретни възможности за превръщането на транспорта в качествен, ефективен, гъвкав, икономически изгоден, социално удобен и достъпен.

Стратегията за развитие на градския транспорт на община Враца разглежда пет основни варианта, като всеки един от тях има своите положителни и отрицателни страни. Целта е да се потърси баланс между обществената потребност и реалните възможности за обновяване на подвижния състав и въвеждане на нови технологии. Всяка от предложените промени има за цел да предложи максимално балансиран и разумен подход.

Преценката за това, кой вариант трябва да бъде избран, трябва да се основава на сравнителен модел, който да покаже, кой от сценариите е най-подходящ и реалистичен за изпълнение - срок на изплащане на инвестицията, окончателна стойност на инвестицията, възможност за въвеждане в експлоатация в рамките на следващите 3 до 6 м. или веднага след закупуване на съответните превозни средства. Общественото обсъждане е мястото, на което всеки жител на община Враца ще може да изрази мнение и позиция по темата, вземайки предвид плюсовете, минусите, възможностите за финансиране и т.н.

И тъй като един от основните въпроси касае именно източниците на финансиране, те също ще бъдат включени в обществената дискусия. Изборът на финансиране трябва да се направи така, че да се защити публичния интерес.

На всички ни е известно, че необходимостта от обновяване на превозните средства на градския транспорт в община Враца не е просто някаква прищявка. Необходимостта от нови, качествени, удобни и достъпни превозни средства се налага от това, че гражданите на Враца имат право да използват сигурен, безопасен и ефективен транспорт.

Изборът, който трябва да направи обществото на Враца с помощта и с подкрепата на община Враца е не дали трябва да се поднови градския транспорт, а колко бързо и на каква цена трябва ще се осъществи този процес. Този избор трябва да е премерен, разумен и ако се налага на цената на компромис в името на развитието на града, защото там където няма достъпен транспорт, няма и възможности за мобилност, но няма и развитие.

Затова, нека зарежем хленченето в социалните мрежи и на 18 юни заедно да обсъдим и решим в какъв град искаме да живеем. Ние, децата ни, родителите ни.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар