*
Борба с вредителите

В ОРЯХОВО ЗАТЯГАТ ДИСЦИПЛИНАТА

|
В ОРЯХОВО ЗАТЯГАТ ДИСЦИПЛИНАТА

От Общинската администрация - Оряхово публикуваха в сайта на Общината следното : С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Дирекция „ФСДД” при община Оряхово, уведомява всички ръководители на детски заведения на територията на община Оряхово и родители, че съгласно §2 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба №6 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на ОбС Оряхово, приета с Решение №72 по Протокол №5 от 26.01.2012г., че считано от 01.01.2013 година няма да бъдат приемани деца в детските градини и ясли, чиито родители имат задължения към община Оряхово, до погасяване на същите.
Настоящето съобщение да бъде сведено да знанието на заинтересованите лица.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"


box_title_arrow.gifКоментари

  • Петрова |

    Защо го обръщате на нечий друг проблем?!?! Значи всички ние може да бъдем некоректни, а когато към нас се упражни подобно отношение - не е редно! Явсеки да си плаща навреме, пък да видим дали някой нещо ще му направи! Добре правят хората!!!

  • Христова |

    Най тъпото нещо ,което може да роди нечия тъпа глава,тогава децата ще ги водим при кмета и председателя на обнс

box_title_arrow.gifНапиши коментар