*
Борба с вредителите

В ОБЩИНА ЛОМ СЕ РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ "И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО"

|
В ОБЩИНА ЛОМ СЕ РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ "И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО"

Вече трети месец на територията на Община Лом се реализира проект "И аз имам семейство" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 – 2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.11 "Приеми ме", финансиран със Заповед № РД 08-55 от 30 септември 2011 г.и Заповед № РД 08-44 от 24 септември 2012 г. на Ръководителя на Договарящия орган. Бенефициент по проекта е Агенция "Социално подпомагане", а Община Лом е партньор, съгласно партньорско споразумение изх. № СИ01-2 от 19.10.2012 г.
От стартирането на процедурата за прием на документи към Екипа по приемна грижа са се обърнали 17 кандидати за приемни родители. С тях са проведени информационни срещи, на които е предоставена по-обстойна информация за процеса на кандидатстване и одобряване на приемни семейства., дадени са отговори на специфични въпроси на гражданите, които им помагат да вземат решение дали да продължат с процеса на кандидатстване. В резултат на тези информационни срещи са раздадени и 17 броя комплекти документи за кандидатстване, като вече има семейство при което тече процедура за проучване. На 07.01.2013 г. за първи път в Община Лом се извърши настаняване на дете в Приемно семейство по проекта. Семейството е проучено от Отдел "Закрила на детето" към ДСП-Лом и утвърдено от КПГ към РДСП-Монтана, след което е насочено към Община Лом, като доставчик на услугата "Приемна грижа" по проект "И аз имам семейство".
Ако решите да кандидатствате за приемен родител, може да получите повече информация от Екипа по приемна грижа, който се намира в сградата на Община Лом, стая 202 от 8.30 ч. до 17.00 ч., телефон 0971/69 135.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар