*
Борба с вредителите

В ОБЛАСТ ВИДИН СЕ РАБОТИ АКТИВНО ПО 4 СОЦИАЛНИ ПРОЕКТА

|
В ОБЛАСТ ВИДИН СЕ РАБОТИ АКТИВНО ПО 4 СОЦИАЛНИ ПРОЕКТА

В област Видин се работи по 4 проекта за деинституционализация на социалните институции за деца. Това заяви Венци Пасков, директор на Регионална дирекция "Социално подпомагане" Видин на среща, свързана с дейностите по деинституционализация на социалните институции за деца, предаде репортер на Радио “Фокус”- Видин.
Във Видин не се работи само по този, който се отнася за Домове за медикосоциални грижи.
В три общини от областта се работи по приемната грижа. Това са Видин, Белоградчик и Ново село.
Работи се по планиране на социалните услуги с двама координатори, които се намират в Регионалната дирекция. Това са Борислав Миков и Боряна Лозанова.
"Имаме двама координатори по проекта Детство за всички, където имаме два Дома за деца и младежи с умствена изостаналост в град Кула и село Гомотарци", каза Пасков.
В нашата област са назначени в отделите по "Закрила на детето" и отделите за хората с увреждания 13 социални работници.
Към националният план за действие има проект на Държавната агенция за закрила на детето, наречен "Подкрепа", където има трима представители, които координират и взаимодействат с всички екипи по плана за действие. Представителите са Венци Пасков, директор на РД "Социално подпомагане" Видин, д-р Светослава Мартинова, директор на Дирекция "Медицински дейности" в РЗИ и Владко Вълчев, ст.експерт по обществени науки и гражданско образование в РИО Видин.
В област Видин има много специализирани институции за лица и за деца с увреждания, които предстои постепенно да се закриват. Вече две от тях документално и официално са закрити. Това е Дом за лица с физически увреждания в село Балей, към община Брегово и другия за лица с психични разстройства в община Бойница. "Предстои да бъде закрит и другия дом, който беше включен в плана на Агенцията за социално подпомагане и министерството в Салаш за лица с деменция. Предстои и закриването на институциите за деца с увреждания в село Гомотарци и град Кула и вече домовете за деца лишени от родителска грижа", обясни Пасков.
Получено е официално писмо от кмета на Ново село до Агенцията за социално подпомагане, с молба да не се настаняват повече деца, тъй като предстои откриването на още един Център за настаняване от семеен тип през 2013 година и по този начин ще може да бъде закрит и дома в Ново село.
Работи се и в община Белоградчик. "Имаше проблеми с отклоняване на целеви средства от предишното ръководство на общината. Там са застопорени двата центъра от семеен тип за децата по целеви средства осигурени от Министерството на труда по постановление 33 от 2008 година", подчерта директорът на Регионална дирекция Социално подпомагане Видин.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар