*
Борба с вредителите

В ОБЛАСТ МОНТАНА ЩЕ ИЗБИРАТ 5 НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 МАЙ 2013 Г.

|
В ОБЛАСТ МОНТАНА ЩЕ ИЗБИРАТ 5 НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 МАЙ 2013 Г.

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ
№ 2164-НС
София, 15.03.2013

ОТНОСНО: определяне броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 2, т. 1 и чл. 67, ал. 3 от Изборния кодекс и Указ № 58 от 13 март 2013 г. на Президента на Република България Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Определя броя на мандатите за всеки многомандатен изборен район въз основа на единна норма на представителство за цялата страна в зависимост от броя на населението по данни, предоставени от Националния статистически институт с писмо № 37-00-4 от 28 февруари 2013 г. (вх. № 171 от 01.03.2013 г.) и приложението към него, съдържащо данните от преброяването на населението от 1 февруари 2011 г., и въз основа на раздел I от Методиката за определяне на резултатите от гласуването за народни представители, приета с решение № 2163-НС от 15 март 2013 г., както следва:

Изборен район                МИР №         Брой мандати
......
Дванадесети Монтана       12                     5 мандата
......
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар