*
Борба с вредителите

В БЕЛОГРАДЧИК ЛИЧНИТЕ АСИСТЕНТИ С ДОГОВОРИ ДО 18.12.2012 Г.

|
В БЕЛОГРАДЧИК ЛИЧНИТЕ АСИСТЕНТИ С ДОГОВОРИ ДО 18.12.2012 Г.

Кметът на Община Белоградчик Борис Николов връчи допълнителни споразумения към трудови договори на лични асистенти, работещи по проект „Подкрепа за достоен живот”, схема „Алтернативи” по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Социалната услуга „Личен асистент”се предоставя на лица с трайни увреждания и затруднено самообслужване. Всеки потребител има изготвен Индивидуален план за социални услуги. Проектът стартира в началото на 2011 година. Първият етап за включване беше на 10.01.2011,, вторият етап на 10.03.2011 година. Първоначалният срок за предоставяне на услугата бе 07.03.2011г., след което удължен до 03.09.2912г. Със Заповед №РД08-36 от 20.07.2012г., удължаването на проекта е до 18.12.2012г. В тази връзка са сключени анекси към договорите за предоставяне на социалната услуга между Кмета на Община Белоградчик и съответните потребители, както и допълнителни споразумения към трудовите договори на личните асистенти, считано от 04.09.2012г. до 18.12.2012 година.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар