*
Борба с вредителите

В АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО УЧЕНИЕ

|
В АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО УЧЕНИЕ

На 14 юни 2012 г. в АЕЦ “Козлодуй” бе проведено общо учение, което е планирано в годишния график за тренировки на работещите в атомната електроцентрала. Като наблюдатели на учението присъстваха кметът на Община Козлодуй Румен Маноев, заместник-кметът на Община Мизия Цветан Петров, представителите на Български енергиен холдинг Вили Рашков и Стефан Витлянов. Целта на тренировката бе да се провери и повиши готовността на персонала на централата за адекватни действия в случай на обща авария. Учението протече по предварително разработения сценарий на тема “Авария с разкъсване на колектор на парогенератор на шести енергоблок на АЕЦ “Козлодуй”, отваряне и незатваряне на бързодействащ клапан към атмосферата и изхвърляне на радиоактивност в околната среда”.             В хода на учението на практика бяха проверени възможностите на специализираната информационна система на Центъра за управление на аварии (ЦУА). Успешно бе осъществена комуникацията на аварийния екип с Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” (ПБЗН) към МВР, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и местните власти в Козлодуй и Мизия. Проведена бе реална видеоконферентна връзка между ЦУА и Аварийния център на АЯР. Беше тествана и оповестителната система на територията на АЕЦ и в 12-километровата зона около централата. Служителите от Районна служба “ПБЗН” – АЕЦ “Козлодуй” симулираха гасене на пожар в Откритата разпределителна уредба, а санитарната дружина на централата оказа “първа помощ” на трима “пострадали” при “аварията”. Като “защитна мярка” бе извършена и реална евакуация на повече от 600 души от персонала на АЕЦ “Козлодуй”.              По време на учението, което завърши в 16:20 часа, бе демонстриран добър синхрон в действията на участниците и бе потвърдена ефективната комуникация между структурите, ангажирани със занятието.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар