*
Борба с вредителите

УВЕЛИЧАВАТ СЕ ПАРИТЕ НА ЛЕКАРИТЕ, РАБОТЕЩИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА С НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ

|
УВЕЛИЧАВАТ СЕ ПАРИТЕ НА ЛЕКАРИТЕ, РАБОТЕЩИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА С НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ

Увеличават се средствата на общопрактикуващите лекари от врачанска област, работещи в неблагоприятни населени места. През 2013 г. 56 общопрактикуващи лекари ще получат 237 336 или 19 778 месечно за обслужване на пациенти от райони, определени като неблагоприятни. За сравнение през 2012 г. средствата са били 214 488 лв. Към момента медицинските практики в областта, определени като неблагоприятни условия са 49. Съгласно Методика на НЗОК за 2013 година са определени обективни критерии за разпределение на средствата на общопрактикуващите лекари за работа при неблагоприятни условия. За да бъде включено едно населено място – център на практика с неблагоприятни условия в списъка, то трябва да отговаря на два или повече от посочените критерии: 1. отдалеченост на практиката от други лечебни заведения; 2. трудна достъпност (пресечена местност, лоши пътища); 3. разпръснатост на практиката (амбулатория, обслужваща две или повече населени места); 4. обслужван контингент; 5. екологично замърсен район. Важни критерии са също и някои характеристики на обслужваното население (практика, която обслужва и домове за медико-социални грижи, както и население с висок процент безработица, или живеещо при неблагоприятни битови условия).               Заплащането по реда на Методиката се дължи, ако личния лекар обслужва прилежащи села към центъра на практиката. В случаите, когато център на практика с прилежащите села се обслужва от повече от един личен лекар, сумата се определя от директора на РЗОК, пропорционално на броя регистрирани при ОПЛ пациенти от населеното място, определено като център на практика с неблагоприятни условия.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар