*

УВЕЛИЧАВА СЕ БРОЯТ НА ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

|
УВЕЛИЧАВА СЕ БРОЯТ НА ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

За първото тримесечие на 2012 г. 15 865 здравноосигурени лица от общо 159 483 души на възраст над 18 години с избор на личен лекар от областта са преминали на профилактичен преглед. За сравнение за същият период на миналата година броят на пациентите осъществили задължителният годишен профилактичен преглед е бил 13 982. За извършените прегледи до момента РЗОК-Враца е изплатила на лекарите 126 920 лв.   Профилактичният преглед е ежегоден и се заплаща изцяло от здравната каса. Той включва следните дейности: изчисляване на индекс на телесна маса, оценка на психичен статус, изследване на острота на зрение, измерване на кръвно налягане, ЕКГ, изследване на урина за протеин, глюкоза, определяне на кръвна захар в лаборатория при наличие на рискови фактори като хипертония, затлъстяване, фамилна анамнеза за захарен диабет, злокачествени новообразувания и др. Ежегодно при жените над 30 години при профилактичния преглед трябва да се извършва и мануално изследване на млечна жлеза. Веднъж на 5 години при профилактичния преглед при жените и мъжете се назначават изследвания за пълна кръвна картина, холестерол и триглицериди. Веднъж на 2 години личния лекар извършва високоспециализираните медико-диагностични изследвания „Мамография на млечни жлези” от пакет „Образна диагностика” при жени на възраст от 50 до 69 години включително, а при мъжете над 50 години веднъж на 2 години се прави скринингово изследване за рак на простата. Всеки личен лекар е длъжен да поставя на видно място в кабинета си информация за вида и честотата на профилактичните прегледи и изследвания, на които подлежат здравноосигурените лица. С цел профилактика на социално-значими и приоритетни за страната заболявания при лицата на 18 години общопрактикуващият лекар сформира рискови групи. Пациентите, които попадат в тези рискови групи, подлежат на профилактичен преглед един път в годината при съответния лекар специалист. Съгласно Административно наказателните разпоредби на Закона за здравното осигуряване за неявяване на прифилактични прегледи осигуреното лице губи здравноосигурителни права за срок от 1 месец.    


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар