*

УТВЪРДЕНИ РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ В ОБЛАСТ ВРАЦА ЗА 2012 ГОДИНА

|
УТВЪРДЕНИ РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ В ОБЛАСТ ВРАЦА ЗА 2012 ГОДИНА

На свое заседание през месец септември тази година Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Враца одобри седем идейни предложения за Регионални програми за заетост, които бяха изпратени в Министерство на труда и социалната политика, за окночателно одобрение. С писмо от МТСП информираха Областния управител на Област Враца, че шест от проекто-предложенията за РПЗ са утвърдени за реализация през 2012 г., както следва:

ü Регионална програма за заетост на Община Мездра: 10 заети в дейности по благоустройство на обществени места и комунални дейности за 6 месеца с финансиране от 22 080 лв. от Държавния бюджет.

ü Регионална програма за заетост на Община Враца: 15 заети в дейности по благоустройство на обществени места и комунални дейности за 6 месеца с финансиране от 33 120 лв. от Държавния бюджет.

ü Регионална програма за заетост на Община Криводол: 7 заети в дейности по поддръжка на гробищни паркове за 6 месеца с финансиране от 15 456 лв. от Държавния бюджет.

ü Регионална програма за заетост на Община Бяла Слатина: 10 заети в дейности по поддръжка на гробищни паркове и комунални дейности за 6 месеца с финансиране от 22 080 лв. от Държавния бюджет.

ü Две Регионални програми за заетост на Областна администрация – Враца: общо 55 заети като невъоръжена охрана в населени места от областта и в осъществяване на археологически разкопки, за 6 месеца, с финансиране от 121 440 лв. от Държавния бюджет.

От МТСП не е класирано едно предложение - за Регионална програма за заетост на СНЦ „Дом на науката и техниката” - Враца.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар