*
Борба с вредителите

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВА ПРОЕКТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА

|
УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВА ПРОЕКТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА

10 работни места за срок 3 месеца са разкрити за извършване на археологически разкопки в местността „Езерото“ край село Борован за периода септември – ноември 2012 г. Безработните са наети на пълно работно време – 8 часа в изпълнение на Регионална програма за заетост в Общините Бяла Слатина, Враца, Криводол, Мездра и Областна администрация Враца.
Местността Езерото е разположена е на около 3 км северно от Борован. На високия десен бряг на Братковския язовир са регистрирани останки от праисторическо селище. Обектът е в добро състояние и се намира върху плоска тераса оградена от север и юг от два извора. През 2008-2009 години стартират спасителни археологически проучвания в селището. Те дават ясна представа за стратиграфията на обекта. Добитите първоначални данни насочват към два последователно съществували раннохалколитни пласта (началото на V хил.пр.Хр) и един фрагментарно запазен пласт от протобронзовия период (първата половина на IV хил.пр.Хр). Проведените геомагнитни зснемания съвместно със специалисти от Нов български университет показват, че през каменно-медната епоха обектът е ограден от земен вал (тип палисада) и ров пред него. Подобни защитни съоръжения не са откривани до момента на територията на Северозападна България. Според археолозите това са явни свидетелства, че селището е имало особено значение през този период. Първата половина на каменно-медната епоха е период на кулминация в развитието на най-ранната земеделска цивилизация. Данните и материалите от протобронзовия период са от голямо значение за българската археологическа наука поради оскъдната до момента информация и значението на тази епоха за смяната на една цивилизация с друга.
От старирането на проекта в “Езерото” са открити над 70 находки. Това са част от антропоморфна (човешка) фигурка; богато украсена с врязани орнаменти; каменно цилиндрично ядро; глинен модел на пещ зооморфна фигурка; фрагменти от дъна на съдове с пиктограмни знаци; сферичен глинен съд; костени ашици за игра; каменни и кремъчни инструменти сред които особено впечатление правят кремъчните пластини от сърп и един многофункционален каменен инструмент (гладилка-шпатола).
Наетите лица изпълняват следните операции: извозване на инструментите до обекта, почистване на терена за подготовката му за разкопки,изкоп за подравняване, прехвърляне и превоз на земни маси с ръчни колички, разчистване на откритите теренни ситуации,евентуално отводняване на разкопаваните площи при ситуаци на проливни и наводнителни дъждове.
С реализацията на проекта ще се постигне:осигуряване на заетост на безработни лица от рискови групи на пазара на труда, придобиване на нови познания и умения, свързани с проучването и опазването на културно-историческото ни наследство и оттук – увеличаване на възможността да бъдат интегрирани на пазара на труда.
Проектът цели и подпомагане дейността на Регионален исторически музей – Враца и ограничаване възможността за набези от иманяри, осъществяване на нови открития от времето на зората на съвременната европейска цивилизация, предвид потенциала на обектите и създаване на обективни предпоставки за развитие на туристически дестинации към археологически обекти.
Традиционно в последните години, Областна администрация – Враца е работодател на безработни лица, които се включват в помощ на екипа на археолога Георги Ганецовски, извършващ проучвания и разкопки в местността „Валога“ с. Оходен, община Враца и местността „Езерото“ в с. Борован.
За периода от май до август наетите 15 безработни лица от с. Оходен извършиха общополезни дейности при осъществяването на археологическите разкопки. От държавния бюджет се осигуряват средства за трудовите и допълнителните възнаграждения по минимални размери, както и на дължимите вноски за фондовете на ДОО, ДЗПО и НЗОК на заетите лица.
Общо средствата по програмата за археологически разкопки са 33120 лв. разпределени 22 080 лв. - Оходен и 11040 лв. – Борован.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар