*
Борба с вредителите

УДЪЛЖИХА СРОКА НА ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ НА ЛИЧНИТЕ АСИСТЕНТИ

|
УДЪЛЖИХА СРОКА НА ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ НА ЛИЧНИТЕ АСИСТЕНТИ

На 4 септември 2012 г. между Кмета на община Берковица, г-жа Димитранка Каменова и 45-ма лични асистенти бяха подписани допълнителни споразумения за удължаване на срока на трудовите договори по проект “Подкрепа за достоен живот”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Към настоящият момент личните асистенти обслужват 50 потребители с различни видове увреждания. Проектът осигури качествена грижа в домашна среда на посочените целеви групи чрез повишено качество на грижа, целенасоченост и гъвкавост на предоставяните социални услуги, както и създаде възможност за професионално развитие на членове от семейства, в които има лице с трайно увреждане.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар