*

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

|
УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

„Училищният граждански кръг – споделена отговорност за позитивна среда в училище” в рамките на тематично направление „Иновативни подходи в управлението за взаимодействие със заинтересовани страни” е темата, която ще разработва и апробира отбор от Враца за участие в националния конкурс за директори „Иновативни практики в управлението”. Съгласно регламента на конкурса всеки регион участва с отбор, излъчен от съответния инспекторат, който включва в състава си един експерт от РИО и четирима директори на училища. Врачанският инспекторат по образованието е определил следния състав на отбора: Даринка Христова – старши експерт „ОСО” – ръководител на отбора, а членове са Мария Костова – директор на СОУ „Св.св. Кирил и Методий”-Козлодуй, Нели Борчева – директор на СОУ „Козма Тричков”-Враца, Пенка Данова – директор на СОУ „Иван Вазов”-Мездра и Маргарита Севастоянова – директор на ОУ „Христо Ботев”- Гложене.   Споменатият конкурс се организира в изпълнение дейности по Национална програма „Квалификация” на МОМН и има за цел да се създадат условия за популяризиране и обмен на добри педагогически практики.   За да се осъществи успешно иновацията, първа стъпка в дейността на екипа е да мобилизира и привлече партньори и заинтересовани страни.   По този повод на 5 март 2012г. от 15.00ч. в СОУ „Козма Тричков” ще се състои работна среща  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар