*
Борба с вредителите

ТРУДОВА БОРСА ПОД НАСЛОВ „ДА РАБОТИШ (Е) ЯКО!“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В МЛАДЕЖКИ ДОМ - ВРАЦА

|
ТРУДОВА БОРСА ПОД НАСЛОВ „ДА РАБОТИШ (Е) ЯКО!“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В МЛАДЕЖКИ ДОМ - ВРАЦА

Дирекция „Бюро по труда“ Враца ще проведе Трудова борса под наслов „Да работиш (е) яко!“ на  12.10.2023 г. от 10:00 часа в Младежки дом гр. Враца.

Чрез директни срещи трудовите посредници от бюрата ще съдействат за осъществяването на личен контакт между търсещи работа и работодатели. Те ще запознаят присъстващите с възможностите за работа в страната и чужбина, за придобиване на професионална квалификация и за всички останали услуги на бюрата по труда.

Планираното събитие ще даде възможност на работодателите да попълнят своите екипи с работници и служители, които отговарят на желаната от тях квалификация.

Трудовата борса е част от кампанията „Да работиш (е) яко!“ на Агенция по заетостта   и се организира в изпълнение на проект BG05M9OP001–1.017-0001 „Готови за работа” и проект BG05M9OP001-1.009-0001 “Национална EURES мрежа”, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.

 

 

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар