*
Борба с вредителите

ТРУДЕН СТАРТ НА СТРОЕЖА НА ОБХОДЕН ПЪТ НА МОНТАНА

|
ТРУДЕН СТАРТ НА СТРОЕЖА НА ОБХОДЕН ПЪТ НА МОНТАНА

Комисията за защита на конкуренцията отмени избора на консултант за обходния път на Монтана. Документите са върнати на Агенция „Пътна инфраструктура” за нов избор. Отмененият избор на консултант отлага с минимум два месеца старта на същинската работа по изграждането на околовръстния път. Според първоначалният график, старътът трябваше да бъде даден в края на август тази година.

Проблемите с околовръстния път на Монтана се множат от април тази година, когато бяха отворени офертите на фирмите, кандидати за строителство на пътя.

През месец юни бе обявен избраният изпълнител, Групата „Трейс”. Цената , която е дал строителният холдинг за отсечката е 39 милиона лева. Цената е под предварително определената като минимална от 25 милиона евро. Шест компании и консорциуми са участвали в конкурса за строителство на отсечката с дължина 12,5 км и срок за изпълнение 22 месеца. За да се ускори изграждането на обходите на Враца и Монтана, с решение на правителството преди време те бяха обявени за обекти с национално значение. По този начин се допуска предварително изпълнение на недовършените участъци в случай на обжалване на процедурите.

Общата дължина на отсечката е 12.5 км. Проектната скорост е 100 км/ч; габарит Г-20.
Очакваше се получаване на разрешение за строеж през август 2012 г., а срокът за извършване на строителните дейности е 22 месеца.
Обходният път на Монтана от км 102 до км 114 е част от път (Е 79), намиращ се на общоевропейски транспортен коридор ІV. Започва от землището на с. Долна Вереница, където се отделя от съществуващия път (Е 79), обхожда Монтана от северната й страна, пресича пътя за Арчар , преминава през съществуващия пътен възел за Лом, пресича река Огоста, път за с. Николово и достига до км 114, където отново се включва в съществуващия път (Е 79) за Враца.
Трасето на пътя преминава през землищата на селата Долна Вереница, Войници, Студено Буче, Монтана и село Николово. За обслужване на селското стопанство са предвидени четири броя селскостопански пресичания. Пресичанията на пътищата Арчар – Видин и Монтана - Лом) ще бъдат на две нива.
Предвиждат се четири пътни възела в началото и края на обходния път. При км 110 жп надлез пресича съществуващата железопътна линия Бойчиновци – Монтана – Берковица.
При км 111 пътя пресича терасата на река Огоста чрез четириотворно мостово съоръжение.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар