*
Борба с вредителите

ТРОЛЕЙБУСИТЕ С НОВО РАЗПИСАНИЕ ОТ 10 СЕПТЕМВРИ

|
ТРОЛЕЙБУСИТЕ С НОВО РАЗПИСАНИЕ ОТ 10 СЕПТЕМВРИ

 „Тролейбусен транспорт” ЕООД - Враца уведомява жителите и гостите на града, че считано от 10.09.2012 г. е в сила есенно-зимното маршрутно разписание. Същото ще бъде поставено на спирките и павилионите за продажба на билети и карти.                                                   „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ” ЕООД – ВРАЦА                                                                                                                                                                                                                                                        ДЕЛНИЧНО  РАЗПИСАНИЕ 2012 Г.                                                                                                                                                                                            ЛИНИЯ № 4 1   4.55   6.00  7,00  п  9.00   10.00  11.00  12.00                     13.00  14.00  15.00  п  16.30  17.30  18.30  19,30 Х  5,25   6,30  7,30(41)  п  9,30   10.30  11.30  12.30              13,30  14,30  15,30  п  17.00  18.00  19.00  20.00 2   5,30   6,30  7,30  п  9.30   10.30  11,30  12,30                     13,30  14,30  15,30  п  17,00  18,00  19,00  20.00 Х  6,00   7,00  8,00(41)  п 10,00  11,00  12,00  13.00              14.00  15.00  16.00  п  17.30  18.30  19.30  20,30   ЛИНИЯ № 4 А 1  4.20  5.15  6.15  7.10   8.15 п  10,15  11,40                          15.15  16,15  17,20  п       19.10  20.30  21,30  22,30 М 4,50 5,45  6,45  7,50   8.45 п  10.45  12.10                          15,45  16,45  17,50  п       19,40  21.00  22.00  23.00 2  5,45  6,50  7,45   8,45  п          11,15  12,20                          15,45  16,50  17.45  п       19.20  21.00  22.00 М 6,15 7,20  8,15   9,15  п          11,45  12,50                          16,15  17,20  18.15  п       19.50  21.30  22.30   ЛИНИЯ № 41 1   6.05  7.15  8.25(4)  9.40   п  11.45  13.05                            12.40  14.10  п    15.55(4)   17.05   18.40   20.10                                                                                                     М 6,40  7,50  9.00  10,15 п  12,20  13,40                                 13,15  14,45  п     16,30  17.40   19.15    20.45 2  6.35   7.55(4)  9.10  10.40 п  12.05  13.40                            13.15  14.40  п     16.35  18.10   19.40 М 7.10  8.30  9.45  11.15 п  12.40  14.15                                 13.50  15.15  п     17.10  18.45   20.15   ЛИНИЯ № 17 1  5.20  6.20  7.20  8.20  п   9.50   10.50  11.50                         12.50  13.50  14.50  15.50    п       17.20   18.20  19.20 Х 5,50  6,50  7,50  8,50  п  10,20  11,20  12,20                         13,20  14,20  15,20  16,20    п       17,50   18,50   19,50 2  5.40  6.40  7.40  8.40  п  10.10  11.10  12.10                         13.10  14.10  15.10     п      16.30  17.40   18.40   19.40 Х 6,10  7,10  8,10  9,10  п  10,40  11,40  12,40                         13,40  14,40  15,40     п      17,00  18,10   19,10   20,10 3  6.00  7.00  8.00  9.00  п  10,30  11.30  12.30                         13.30  14.30  15.30     п      17.05  18.00   19.00   20.00 Х 6,30  7,30  8,30  9,30  п  11,00  12,00  13,00                         14,00  15,00  16,00     п      17,30  18,30   19,30   20,30   ЛИНИЯ №1 1  6.20  7.30  8.40  п  10.00  11.00  12.00  13.20                       М 6.50  8.10  9.10  п  10.30 11.30  12.30  13.50                                                                                                                                     


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар