*
Борба с вредителите

ТРИ УЧИЛИЩА ОТ ОБЩИНА МЕЗДРА ЩЕ ПОЛУЧАТ ФИНАНСИРАНЕ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА НА МОН „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

|
ТРИ УЧИЛИЩА ОТ ОБЩИНА МЕЗДРА ЩЕ ПОЛУЧАТ ФИНАНСИРАНЕ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА НА МОН „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

Нови стаи по хуманитарни науки, занимания по интереси или училищни библиотеки ще бъдат изградени в 642 училища и в 10 центъра за специална образователна подкрепа (ЦСОП), съобщават от Министерство на образованието и науката (МОН). Финансирането в размер на 9 720 000 лв. се осигурява от МОН по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“.

Сред класираните за финансиране проекти по Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“ на 652 общински и държавни училища и ЦСОП са и тези на три учебни заведения от община Мездра. Това са ПГ „Алеко Константинов“ - гр. Мездра, СУ „Св. Климент Охридски“ - с. Зверино и ИОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - гр. Мездра. За изпълнението на дейностите по модула трите учебни заведения ще получат общо около 45 000 лв.: ПГ „Алеко Константинов“ - 14 997 лв., СУ „Св. Климент Охридски“ - 14 982 лв. и  ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - 14 980 лв.

От област Враца са одобрени за финансиране проектите на 21 общински и държавни училища: 7 от община Враца, 4 от община Бяла Слатина, 3 от община Мездра, по 2 от общините Мизия и Роман и по 1 от общините Козлодуй, Криводол и Оряхово.

Модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“ на Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ дава възможност на училища и на центрове за специална образователна подкрепа да създават и/или обновяват учебен кабинет/класна стая, в който/която учениците се обучават за придобиване на ключови компетентности в областта на  хуманитарните науки; да създават и/или обновяват стая за занимания по интереси (целодневна организация на учебния ден); да създават и/или обновяват училищна библиотека/кът за четене; да провеждат инициативи в създадения кът за четене/училищна библиотека.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар