*
Борба с вредителите

ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА НА 25 СЕПТЕМВРИ

|
ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА НА 25 СЕПТЕМВРИ

На 25 септември (вторник) 2012 г. от 10.00 часа ще се проведе второто редовно заседание на Общински съвет – Враца за м. Септември. Така общинските съветници ще са заседавали 3 пъти в рамките на месеца, след като на 18 септември проведоха и извънредно заседание за обсъждане на интегрирания план за градско развитие на Враца.          В дневния ред на заседанието, насрочено за 25 септември 2012 г., има 23 точки. След редовните питания на общински съветници към кмета на общината и питанията на граждани към Общинския съвет, общинският съветник и председател на постоянната комисия по европейски проекти в местния парламент Малина Николова ще предложи списък за изготвяне на технически/работни проекти и обследване за енергийна ефективност на общинските институции по Схема „В подкрепа за следващия програмен период”.          Дебати се очакват около предложението на кмета на Община Враца инж. Николай Иванов за изменение на бюджета на общината за 2012 г. Според общинската администрация след направен анализ на изпълнението на бюджета във функция „Образование” и функция „Здравеопазване”, яслени групи в ОДЗ към 31.08.2012г., се е установил  излишък на средства по параграфи в една функция  и недостиг на  разчетените средства по други функции. Затова на общинските съветници се предлага да гласуват преразпределяне на средства от предвидените за отглеждане на деца на яслена възраст в ОДЗ, към целодневни детски градини и средношколско общежитие. Предвидените и неусвоени средства в Спортната програма за 2012г. за Националния туристически поход от Козлодуй до Околчица се предлага да се пренасочат към „Програма за условията и реда за отпускане на стипендии, за финансово стимулиране и творчески изяви на ученици с изявени дарби и постигнати резултати”, където средствата за изплащане на вече одобрени стипендии не достигат.          Кметът на Община Враца ще предложи на общинските съветници да разрешат сформиране на паралелки с недостиг до норматива за минимален брой на учениците в паралелките в осем училища на територията на Община Враца, но без да се отпускат допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес. Общинските съветници ще гласуват още и за безвъзмездно предоставяне на общински имот на Българския червен кръст за изграждане на “Център за домашни грижи”, както и няколко докладни за отдаване под наем на имоти, продажба на земя и прекратяване на съсобственост.   На заседанието на 25 септември се очаква инж. Николай Иванов да отговори на питанията на общинските съветници, зададени на заседанието от 4 септември 2012 г. Трима общински съветници отправиха питания на него. Общинският съветник Иван Узунов припомни жалбата на жители от кв. Медковец, срещу намиращото се в непосредствена близост до тях ромско гето. Те искат да бъде ограничен шума, който идва до късно вечер от къщите, да бъде забранено паленето  на гуми и пластмаси, както и прането върху уличните платна. Според подписалите жалбата жители на Медковец трябва да бъде забранено и използването на „каруци с конски впряг без приспособления за събиране на изпражненията”.
Иван Узунов отправи и питания за обезщетяването на врачани за земеделски земи, които се използват от трети лица и за дома на културните дейци „Старата къща”, която „е необитаема и се руши”.
Общинският съветник от БСП д-р Емилиян Кюркчийски постави питане за нарушеното водоснабдяване на с. Челопек, въпрос който е повдиган няколко пъти, но още не е намерил разрешение.
Последното питане е на съветника от ЗНС инж. Пламен Ганецовски. Той е предал проблем на жители на бл. 32 в ж.к. Дъбника. До този момент пред блока им е имало паркинг, който те са ползвали. След изграждането на автомивка на входа на паркинга, те вече нямат достъп до него и са принудени да оставят МПС на пътя, като така затрудняват движението по него. Според жителите на бл. 32 до входове А,Б, В и Г няма и достъп на линейки и пожарни автомобили и при нужда те не могат да окажат помощ.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар