*
Борба с вредителите

ТРАНСПОРТНА СХЕМА

|
ТРАНСПОРТНА СХЕМА

Транспортната схема е разработена така, че да обслужва всички деца и ученици от община Враца, подлежащи на задължително обучение и са от населено място, в което няма детска градина или училище, които да осъществяват предучилищна подготовка или обучение  в съответнат подготвителна група или клас. Новата транспортна схема ще обслужва ежедневно над 540 ученици и над 30 деца, на които е осигурен безплатен транспорт или безплатни карти за пътуване. Те са превозвани с осем училищни автобуси и един автобус на ДАП – Враца. Осем са маршрутите, по които те пътуват: Враца – Бели извор – Власатица – Лиляче – Враца Враца – Горно Пещене – Тишевица – Върбица – Вировско – Враца Враца – Голямо Пещене – Баница – Мраморен – Оходен – Враца Враца – Нефела – Враца Враца – Чирен – Девене – Три кладенци – Враца Враца – Косталево – Враца Враца – Згориград – Враца Враца – Паволче – Челопек – Враца Всички автобуси тръгват по маршрута си, съобразено с началото или края на учебните занятия в училищата. Спират на няколко спирки в града, в зависимост от пътуващите ученици и направлението.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар