*
Борба с вредителите

ТИХОМИР ТРИФОНОВ: ИСКА МИ СЕ ДА НАБЛЯГАМЕ ПОВЕЧЕ НА СЪВМЕСТНАТА РАБОТА

|
ТИХОМИР ТРИФОНОВ: ИСКА МИ СЕ ДА НАБЛЯГАМЕ ПОВЕЧЕ НА СЪВМЕСТНАТА РАБОТА

Кметският наместник на с. Бързина, община Хайредин Тихомир Трифонов излезе с категорично становище по повод обвиненията за конфликт на интереси. Темата „конфликт на интереси в местната власт” е заредена с  различни напрежения, защото напрактика местната власт е най-близо до гражданите. Злоупотребите с обществено положение в малките населени места лесно стават достояние на голям кръг хора, което ги прави обществено нетърпими.             Наясно съм, че всяко мое действие или бездействие се следи зорко от съгражданите ми и от ръководството на общината. И тук законът е много важен инструмент за предотвратяване на вредни практики и злоупотреба със служебно положение. Но от друга страна, той не бива да бъде използван за необосновано злословяне срещу лицата, заемащи публична длъжност, каквото в случая съм и аз.             В крайна сметка право да депозира сигнал за конфликт има всеки, който разполага с конкретни данни за конфликт на интереси на лице, заемащо публична длъжност. Тази широка демократичност на закона е удачна. Тя създава условия за контрол и участие на гражданите в установяването на злоупотреби с власт. Това е право, което не може да бъде отказано, доколкото в конституцията е записано, че държавната власт произтича от народа и следователно гражданите имат право да я контролират и дори отнемат. Категорично заявявам, че не работя в конфликт на интереси. Класически варианти за конфликт на интереси представляват нарушения на разпоредби на глава втора на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (чл.5-11), където са описани забраните при изпълнение на публична длъжност. Те могат да се изразяват в различни актове – когато лице, заемащо публична длъжност, подпише договор, издаде административен акт, участва в гласуване в частен интерес и т. н. Непоколебим съм, че никога не съм нарушавал горе цитираните разпоредби и то в качеството ми на кметски наместник.    Второто задължително условие за конфликт на интереси (освен  тежко нарушение по глава ІХ) е наличие на частен интерес (облага) на лицето, заемащо публична длъжност, или свързано с него лице. Облагата трябва да е конкретна и наличието й доказано. Трябва да се знае, че жената, с която ме свързват, работи в общинска администрация Хайредин, а не в Кметство Бързина и обвиненията в тази връзка са напълно безплодни.              След всички отправени към мен критики, ми се иска да спомена и хубавите неща, за които работя ежедневно и заслужава да се знаят.    През последната година в селото почти няма безработица. Над 50 човека от трудоспособното население работят по схемите „Развитие“ и „Подкрепа за заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Те са назначени като „Работник озеленяване“, „Спасител бедствия, аварии и катастрофи“, „Работник поддръжка на пътища“, „Пазач невъоръжена охрана“, „Общ работник поддръжка на сгради“, „Техник еколог“ и „Организатор спортни прояви“. Малка част от задълженията им са да се грижат за чистотата на селото, да опесъчават опасните пътни участъци през зимата или да предотвратяват опити за кражби и други противообществени прояви.    Скоро ще започне работата по проекта за рехабилитацията на пътя Бързина-Рогозен. Средствата вече са осигурени чрез спечелен проект на Община Хайредин по Оперативна програма „Регионално развитие”. Предвижда се основно ремонтиране на пътя през цялото село, който от години е в лошо състояние и е осеян с множество дупки. Със средствата по спечеления проект той ще бъде преасфалтиран и обезопасен. Съвместно с експертите от общинска администрация разработихме проект за възстановяване на кът за релаксация в селото, с който кандидатствахме пред ПУДООС и се надяваме да бъде одобрен. Чрез него целим опазване и съхраняване на природното богатство, което имаме. Освен това ще подобрим условията за ежедневен отдих и развлечения, както за жителите на Бързина, така и за нейните гости. Предвиждаме да монтираме нова беседка и залесим мястото в близост с различни красиви дървета, като преди това почистим терена. И всичко това благодарение на доброволческия труд на жителите на селото.      Другата цел, която сме си поставили през настоящата година, е да обновим една стара сграда в центъра на Бързина. По този начин ще направим мястото, където живеем по-хубаво и приятно за самите нас. За финансирането на ремонта ще търсим средства от евро фондовете, а междувременно ще мислим за какво да използваме сградата. Идеята ни е да се съобразим с желанията на местното население, защото в крайна сметка работим за тях. Иска ми се да наблягаме повече на съвместната работа, за да подобрим нашия си живот, вместо да злословим един срещу друг.        


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар