*
Борба с вредителите

ТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЦА ОТКРИХА В МЕЗДРА

|
ТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЦА ОТКРИХА В МЕЗДРА

С официална церемония, състояла се на 22 януари, успешно приключи изпълнението на проекта „Създаване на терапевтична работилница за деца и младежи с увреждания” в гр. Мездра, който беше реализиран с безвъзмездна финансова помощ от японското правителство. Благодарение на него към Дома за деца и младежи с умствена изостаналост (ДДМУИ) „Вяра, Надежда и Любов” бяха изградени и оборудвани четири ателиета: по готварство, шивачество, приложни дейности и грънчарство. Целта е децата и младежите с увреждания от общината да придобият полезни умения и трудови навици, които ще ги направят самостоятелни и ще съдействат за тяхната социална интеграция в обществото.
Лентата на новата придобивка прерязаха посланикът на Япония у нас Н. Пр. Такаши Коидзуми, заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов и кметът на Община Мездра Иван Аспарухов. „Надявам се, че посредством обучението в терапевтичната работилница децата и младежите с увреждания ще придобият умения, които ще ги направят икономически и психологически самостоятелни”, заяви при откриването посланик Коидзуми. „Тук бих искал да споделя, че средствата за помощта са отделени от парите на японския данъкоплатец. Надявам се терапевтичната работилница да се използва ефективно и занапред и вие дълги години да пазите спомена за оказаното съдействие”.
Кметът Иван Аспарухов благодари на японското правителство за предоставената безвъзмездна помощ, както и на министерството на икономиката за администрирането на проекта. „Каквото и да направим за децата и младежите с увреждания, винаги ще е малко”, подчерта Аспарухов и допълни, че този проект е плод на дългогодишните усилия на общинското ръководство за подобряване жизнения стандарт и социализацията на хората със специални нужди. В този смисъл, той е естествено продължение на вече реализираните проекти за преходното и защитеното жилище към дома и изключително важна стъпка към изпълнението на проекта за деинституционализация на социалното заведение чрез изграждането на два Центъра за настаняване от семеен тип и на две Защитени жилища. „Искам да ви уверя, каза в заключение Аспарухов, че всяка една йена по този проект е отишла по предназначение и Вие можете да гарантирате за това пред японския данъкоплатец”.
Бюджетът на проекта за терапевтичната работилница е приблизително 125 хил. лв. От тях: финансовата подкрепа от „Страната на изгряващото слънце” е около 113 хил. лв., а останалите 20-на хил. лв. са собствен принос на Община Мездра.
Мирослав Гетов – Община Мездра


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар