*
Борба с вредителите

ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКИ ЗА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ ВЪВ ВРАЦА

|

С тенденциите и практиките, насочени към утвърждаването на устойчив туризъм и политиките, чрез които се стимулира устойчивостта в сектора бяха запознати членовете на Областния съвет по туризъм на Област Враца - 10-те общини, ТПП Враца, РИМ Враца, ПП „Врачански Балкан“, РИОСВ, Дом на науката и техниката и Туристически сдружения на заседание в Областна администрация Враца. Срещата бе водена от Заместник областният управител г-жа Цветелина Теофилова, а гост-лектор беше г-жа Мариана Асенова, Председател на управителния съвет на Центъра за социална и екологична отговорност (ЦСЕО) и преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, катедра туризъм. Изборът на тема е продиктуван от това, че тази година Световният ден на туризма – 27 Септември премина под мотото „Туризмът и устойчивата енергия – двигатели на устойчивото развитие”.
Участие в заседанието взеха и предприемачи от хотелиерския бизнес, които е добре да бъдат насърчавани да развиват устойчив туризъм и ефективно да използват енергията в хотелите.
По време на срещата беше презентирана информация за политиките на Европейско и национално ниво в контекста за развитие на устойчив туризъм, инициативи на туристическия сектор за одитиране на устойчивото развитие и нагласите на българските хотели за устойчиво функциониране. Също така, бяха представени глобалните критерии за развитие на туризма, разделени по групи и електронен инструмент за самооценка на енергийната ефективност на средствата за подслон и местата за настаняване.
Защо хотелиерският сектор?
Хотелиерския сектор е един от водещите в туристическата индустрия по заетост и икономически приходи, но същевременно е и един от най-енергоемките сектори на индустрията. На него се падат 21% от общите емисии на CO2 в туризма.
„Планът за действие на ЕС по отношение на енергията посочва сектора на услугите, в това число хотелите, като разполагащ с потенциал за постигане на 30% икономии на енергия до 2020 г. - по-високи от спестяванията на домакинствата (27%), транспорта (26%) и преработващата промишленост (25 %). Почти половината от хотелите в света се намират в Европа, а 9 от всеки 10 от тях са малки и средни предприятия.
В момента използването на енергийноефективни технологии и възобновяеми източници на енергия от малките и средноголемите хотели е далеч от реалния си потенциал“,изтъкна в презентацията си г-жа Мариана Асенова. Тя сподели с присъстващите добри практики и успешно реализирани проекти в областта на енергийната ефективност от български хотелиери, от които могат да се възползват и колегите им от Врачанска област.
Електронния инструмент за самооценка на енергийната ефективност е достъпен на адрес - http://hotelenergysolutions.net/


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар