*
Борба с вредителите

ТЪРСЯТ РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА С ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА СЕЛАТА ПАВОЛЧЕ И ЧЕЛОПЕК

|
ТЪРСЯТ РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА С ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА СЕЛАТА ПАВОЛЧЕ И ЧЕЛОПЕК

Насрочване на мерки за решаване на проблема с водоснабдяването на селата Паволче и Челопек бе темата на работна среща, която се проведе на 14.01.2013 г. и бе организирана от Областна администрация – Враца.
Срещата бе ръководена от Заместник областният управител на област Враца инж.Валентин Литов, а присъстваха г-н Румен Пенков – директор на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район /БДУВДР/ с център Плевен, г-н Ангел Престойски - управител на „ВиК“ ООД Враца, г-н Николай Иванов – кмет на Община Враца, г-н Емил Василев – кмет на с. Паволче, г-н Гриша Григоров – кмет на с. Челопек, г-жа Росица Томова – синдик на „Химко“ АД, както и експерти от Областна администрация и Община Враца и жители на двете села.
По време на разискванията бяха обсъдени следните въпроси:
 Възможността за споразумение между Община Враца и „Ново Химко“ АД за ползване на водоизточника, като най-бързият и евтин начин за решаване на проблема;
 Изясняване чия е собствеността на имота и съоръженията;
 Необходимостта от прекаптиране на въпросните съоръжения.
Ангажиментите, които бяха поети съвместно от присъстващите институции с цел до 01.06.2013 г. неотложните проблеми да бъдат решени са следните:
- Изготвяне протокол с експертна оценка за състоянието на водоизточника;
- Изготвяне протокол за състоянието на съоръженията;
- Издаване на необходимите документи /АОС/ за собствеността върху земята;
Тези документи са необходими за да се задейства процедура за издаване на ново разрешително/лиценз за водоползване, което да е на името на Община Враца, а не както досега на „Ново Химко“. Следващата стъпка е този лиценз да бъде прехвърлен за управление на „ВиК“ООД - Враца, за да може дружеството да извърши прекаптиране. “Съораженията са тотално компрометирани, но ако се направи прекаптиране, ще се облекчи положението с водоснабдяването на двете села през летните месеци. ВиК е готово да инвестира.“, заяви управителят на дружеството Ангел Престойски.
Експертите от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район /БДУВДР/ с център Плевен и представителите на присъстващите институции изразиха своята готовност да си сътрудничат при изпълнение на поетите ангажименти, за да може проблема с водоснабдяването на селата Паволче и Челопек да се реши до началото на лятото.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар