*
Борба с вредителите

СЗДП Е ПЪРВОТО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ, КОЕТО ЗАЩИТИ ГРУПОВ СЕРТИФИКАТ PEFC BG 1002 ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ

|
СЗДП Е ПЪРВОТО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ, КОЕТО ЗАЩИТИ ГРУПОВ СЕРТИФИКАТ PEFC BG 1002 ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ

СЗДП ДП с териториални поделения: ТП ДГС-Белоградчик, ТП ДГС-Борима, ТП ДГС-Ботевград, ТП ДГС-Видин, ТП ДГС-Враца, ТП ДГС-Годеч, ТП ДГС-Лесидрен, ТП ДГС-Ловеч, ТП ДГС-Мездра, ТП ДГС-Монтана, ТП ДГС-Никопол, ТП ДГС-Оряхово, ТП ДГС-Плевен, ТП ДЛС“Русалка“-гр.Априлци, ТП ДГС-Своге, ТП ДГС-Троян, ТП ДГС-Черни Осъм и ТП ДГС-Чипровци е първото държавно горско предприятие в България, което успешно защити своя групов сертификат по стандарт PEFC BG 1002 за устойчиво управление на горите пред „ЕМ ДЖИ ГЛОБАЛ“ ООД.
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) е международна система за сертифициране на гори, която удостоверява, че дървесината е добита от отговорно управлявани горски стопанства. PEFC е най-голямата в света система за сертифициране на гори. PEFC е независима организация с нестопанска цел, насърчаваща устойчивото управление на горите чрез сертифициране на горите и продуктите, които идват от тях. Нейните надеждни стандарти имат за цел да се промени и подобри начинът, по който се управляват горите.
PEFC е единствената световна система за сертифициране, която подкрепя прилагането на правителствени споразумения чрез доброволни, пазарно ориентирани механизми, следва световно признати ISO насоки за сертификация и акредитация и провежда редовни прегледи на националните схеми за сертифициране.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар