*
Борба с вредителите

СТУДЕНТИ ЕДИН МЕСЕЦ НА СТАЖ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА

|
СТУДЕНТИ ЕДИН МЕСЕЦ НА СТАЖ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА

На 3 септември 2012 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе интервю със студенти, изявили желание да стажуват за един месец в държавната администрация. Главният секретар на Областна администрация Монтана г-н Иван Тодоров и комисия от експерти от администрацията проведоха разговор с явилите се трима от общо четирма, предварително подали документи и одобрени след проведен тест, студенти. След събеседване по различни теми, свързани с обучението им в университетите и дейността на Областната администрация, двама от тях бяха приети за стажанти в ОА – Монтана за периода септември – октомври месец.
Неплатените едномесечни студентски стажове в държавната администрация се реализират чрез проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация”, финансиран по ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд с бенефициент администрацията на Министерски съвет.
В изпълнение на проекта ще бъдат организирани два неплатени едномесечни стажа за общо 400 студенти. Стажовете ще обхванат държавната администрация на трите нива – централно, областно и общинско.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар