*
Борба с вредителите

СТАРТИРАЛ ПРОЕКТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМЧЕТАТА В БЕРКОВИЦА

|
СТАРТИРАЛ ПРОЕКТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМЧЕТАТА В БЕРКОВИЦА

На 25.10.2012 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация гр. Берковица се състоя начална пресконференция по повод стартирането на дейностите по проект „Ефективна и пълноценна образователна интеграция на децата от ромски произход чрез иновативно мотивиране на родителите им”, с бенефициент – Община Берковица и Партньор – Обществен съвет по образованието, гр. Берковица. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Центъра за образователна интеграция на етническите малцинства към Министерството на образованието, младежта и науката. Основната цел на проекта е създаване на комплексна среда от подкрепящи мерки за улесняване на образователното и социално интегриране на децата от ромски произход и техните семейства. Стойността на проекта е17 942 лв. , срок за изпълнение: 10 месеца – до 31.06.2013 г.

На поканата се отзоваха представители на всички целеви групи по проекта. Ръководителят на проекта, инж. Златина Петрова (ст. специалист „ЕФПП”) представи своя екип за управление, включващ координатор – Паулина Харалампиева (мл. експерт „ЕФПП”), счетоводител – Ася Илиева (ст. счетоводител), както и избраният медиатор по проекта – Дафина Стефанова. Присъстващите бяха запознати с идеята, целите, дейностите и очакваните резултати от реализирането на проекта.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар