*
Борба с вредителите

СТАРТИРА ПРОЕКТ "УИКЕНД СЕВЕРОЗАПАДА" В ОБЩИНА МОНТАНА

|
СТАРТИРА ПРОЕКТ "УИКЕНД СЕВЕРОЗАПАДА" В ОБЩИНА МОНТАНА

Официално стартира проектът „Уикенд Северозапада” на Община Монтана. Директорът на дирекция „Европейска интеграция и икономическо развитие“ Деян Димитров и Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ Деница Николова подписаха договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. След парафирането на документа, Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова връчи чек на общината на церемония, състояла се в Добрич на 13 август 2012 г.

Общата стойност на проекта BG161PO001/3.2-02/2011/021 „Уикенд Северозапада” е 481 400 лв. 85% от тази сума е съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., 10% са от държавния бюджет, а 5% е собственият финансов принос на Община Монтана.

Партньори на Община Монтана по този проект са общините Чипровци, Ружинци и Чупрене, тъй като настоящата схема се основава на принципите на партньорство и регионален подход. Основните дейности, които ще бъдат изпълнени по проекта, са:
- разработване на туристически пакети и стратегия за тяхното позициониране на пазара;
- изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, както и реклама в медиите;
- участие в международни, национални или регионални туристически борси, изложения, панаири;
- комуникационна кампания, за подобряване на осведомеността за природното, културно и историческо наследство и приноса на туризма към развитието на местната икономика, разпространение на подходяща информация сред туристическия бизнес, организиране на туристически изложения, участие и ангажиране на местния бизнес в разпознаването и разрешаването на общи проблеми;
- изследване на ефективността от маркетинговите и рекламните дейности.

За финансиране по схемата ”Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” общините са кандидатствали с 49 проекта, от които са одобрени 28. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ за тях е 12 576 867,49 лв. Одобрените проекти подкрепят туристически райони на цялата територията на страна. Те спомагат за икономическата диверсификация на съответните райони и намаляване на териториалната концентрация на туризма. Паралелно с това насърчават предлагането извън сезона и увеличаване на заетостта на легловата база.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар