*
Борба с вредителите

СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПРОЕКТ "ЕФЕА" ВЪВ ВРАЧАНСКАТА ОБЩИНА

|
СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПРОЕКТ "ЕФЕА" ВЪВ ВРАЧАНСКАТА ОБЩИНА

Официален старт на първата информационна кампания по проекта „Община Враца – Ефективна, Функционална, Ефикасна Администрация (ЕФЕА)” – бе даден днес от секретаря на Общината Иван Жеков. На пресконференция бе представен проектът, който е на стойност 171 543 лв., финансира се от ОП „Административен капацитет” и се съфинансира от Европейския социален фонд чрез ЕС. Проектът включва функционален анализ на работата на администрацията. Ще бъде направено обстойно обследване на дейността до този момент, на досегашния опит, на връзките между различните звена и техните взаимодействия и ще се търси вариант за подобряване на комуникацията по между им, като се избегне дублирането на дейности. Предвидено е също създаването на нови вътрешни правила, унификация на административните процедури и образците на документи, и обучение на служителите в посока на прилагане на основните принципи на доброто управление. Очакванията са реализирането на проекта да доведе до подобряване на работата на администрацията и до по-качествени услуги за населението и бизнеса.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар