*
Борба с вредителите

СРЕЩА С КОНЦЕСИОНЕРИ НА ЯЗОВИРИ

|
СРЕЩА С КОНЦЕСИОНЕРИ НА ЯЗОВИРИ

Заместник кметът по устройство на територията Ангел Вълчев проведе работна среща с концесионери и наематели на язовири в община Враца. На нея, за пореден път, бе акцентирано върху състоянието на водоемите, изпускателните им съоръжения и нивото на водата в тях. Всички ползватели отчетоха, че поддържат в добро състояние язовирите, нивото в тях е под 2/3 от обема и се следи ежедневно. В община Враца под наем или на концесия са отдадени 12 от общо 20-те язовира в региона. На останалите осем Община Враца е направила проверки, при които е установено, че в настоящия момент няма водоеми в критично състояние. Кметовете и кметските наместници ежедневно следят и докладват за състоянието им и нивото на водата в язовирите.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар