*
Борба с вредителите

СПРЯХА ПОРЪЧКАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ

|
СПРЯХА ПОРЪЧКАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ

4 жалби са постъпили в комисията за защита на конкуренцията за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка „Инженеринг за реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Враца”. Комисията е отхвърлила решението като незаконосъобразно, тъй като класираният на първо място участник „Строително предприемачески холдинг” ЕООД е следвало да бъде отстранен ни документи. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните. Комисията за защита на конкуренцията отменя и Решението за избор на изпълнител и за „Реконструкция на водопроводна мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца - ЕТАП 1” със същите мотиви.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар