*
Борба с вредителите

СПРАВКА В ИНТЕРНЕТ

|
СПРАВКА В ИНТЕРНЕТ

Електронен калкулатор, който автоматично изчислява дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях, е публикуван на интернет страницата на НАП - www.nap.bg. Електронната услуга е безплатна и за ползването й не е необходим електронен подпис. С помощта на здравноосигурителния калкулатор могат да се изчислят всички здравни вноски и лихвите към тях от 2000 г. досега. За целта клиентите на НАП трябва единствено да маркират месеците, в които са пропуснали да платят вноските си и как се осигуряват – като еднолични търговци, упражняващ свободна професия, земеделски производител и т. н.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар