*
Борба с вредителите

ЩЕ СТАНЕ ЛИ ВРАЧАНСКАТА БОЛНИЦА ПЪРВАТА ФАЛИРАЛА В СТРАНАТА?

|
ЩЕ СТАНЕ ЛИ ВРАЧАНСКАТА БОЛНИЦА ПЪРВАТА ФАЛИРАЛА В СТРАНАТА?

Ще оцелее ли врачанската болница, или ще стане първата фалирала в страната? Темата е изключително актуална през последните дни, когато стана ясно, че лекарският и медицинският персонал в МБАЛ „Христо Ботев“ не е получавал и не се знае дали изобщо ще получи заплати.

Народният представител инж. Петя Аврамова, заедно с новото ръководство на многопрофилната болница, правят невъзможното, за да постигнат някакъв  спасителен режим за лечебното заведение. Проведени са срещи с представители на министерствата на финансите и на здравеопазването. Факт е, че врачанската болница е с дълг близо 12 милиона лева, запорирани са сметките на лечебното заведение, както и бъдещите вземания от здравната каса. Очевидно е, че ако държавата не помогне, МБАЛ „Христо Ботев“ трудно ще излезе от затруднението.

Тук обаче трябва да се припомни, че за тежкото състояние на многопрофилната болница във Враца се знае не от вчера. Дълговете драстично се увеличиха при управлението на вече бившия шеф Светозар Луканов. Смяната на ръководството на лечебното заведение премина през мъчителни процедурни игри, които продължиха близо две години и имаха за цел единствено запазването на управленския пост от Светозар Луканов, макар на всички да беше ясно, че това е за сметка на все по-затъващата в дългове болница.

На 22 юни т.г. Светозар Луканов даде пресконференция, на която обяви, че подава оставка, но не събра сили да признае, че носи вина за тежкото състояние на управляваното от него лечебно заведение. Стигна се до там, че постави под съмнение данните за финансовото състояние на лечебното заведение, представени от министъра на здравеопазването Петър Москов в пленарна зала на Народното събрание в отговор на поставен въпрос от народните представители инж. Петя Аврамова и Красен Кръстев.

Според Луканов, справката, представена в парламента, не отговаря на действителното състояние на нещата.

„...Към 31.12.2014 г. общо финансовият резултат, включващ непокрити загуби от минали отчетни периоди, е в размер на 7 893 хил. лв., като този размер НАДВИШАВА размера на записания капитал на дружеството /към 31.12.2014 г. последният е 3 968 хил. лв. И представлява основен капитал в размер на 2 857 хил. лв. И неконтролиращо участие в размер на 1 111 хил. лв./.

Приложено представям справка за размера на задълженията на МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца, в т.ч. просрочени, като следва да се има предвид, че към настоящия момент в Министерството на здравеопазването е получена информация само за размера на просрочените задължения към 31.03.2016 г. / 8 027 хил. лв./, а данните за общия размер на задълженията към 31.03.2016 г. ще бъдат представени от лечебното заведение в министерството до 30.04.2016 г....“, се казва в отговора на министър Москов.

Справката за размера на задълженията на МБАЛ „Христо Ботев“ АД – Враца, представена в Парламента показва, че към 31.12.2013 г. общият размер на задълженията са в размер на 6 646 хил.лв., в т.ч. просрочени – 2 645 хил.лв.;

Към 31.12.2014 г. общият размер на задълженията е 8 019 хил.лв., в т.ч. просрочени – 4 522 хил.лв.;

Към 31.12.2015 г. общият размер на задълженията е 10 635 хил.лв., в т.ч. просрочени 7 202 хил.лв.;

Към 31.01.2016 г. общият размер на задълженията е 10 910 хил.лв., в т.ч. просрочени – 7 643 хил.лв.;

Към 29.02.2016 г. общият размер на задълженията е 11 173 хил.лв., в т.ч. просрочени - 7 877 хил.лв.

Светозар Луканов не отрече тогава, че просрочените задължения на управляваното от него лечебно заведение са над 8 млн.лв., но според него това не означава, че болницата е декапитализирана.

В отговора на министър Москов се казва още – „...МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон, в което държавата притежава 71.99% от капитала, а останалата част е разпределена между общините в региона...

Видно от гореизложените данни, които паказват тенденция към влошаване на финансовите показатели през последните две финансови години /2013 и 2014 г., съгласно приетите годишни финансови отчети/, в качеството ми на упражняващ правата на държавата – акционер в капитала на дружеството, съм предприел мерки по отношение на смяна на управленския екип на МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца, който ясно е показал, че не е в състояние да управлява с грижата на добър търговец повереното му дружество. На 11.03.2015 г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца, инициирано от мен с цел освобождаване на настоящия съвет на директорите и избор на нов състав. Взетите от Общото събрание на акционерите решения бяха обжалвани от община Враца и отменени от Врачанския окръжен съд Враца /т.д.№21/2015 г./. На 26.06.2015 г. отново се проведе Общо събрание на акционерите /ОСА/ на МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца, инициирано от мен с цел освобождаване на настоящия съвет на директорите и избор на нов състав. Взетите от Общото събрание на акционерите решения бяха обжалвани от община Кнежа /т.д.№48/2015 г. по описа на Врачански окръжен съд/. Към настоящия момент един от членовете на съвета на директорите е отписан от Търговския регистър на 23.10.2015 г. при условията на чл.233, ал.5 от Търговския закон и дружеството се управлява само от двама членове на съвета на директорите“.

За какво е всичко това, ще попита някой. Вероятно има доста хора, които не желаят промяна на статуквото във врачанската болница. Здравното заведение стана убежище за една част от „доброволно“ напусналите ценни кадри на община Враца, които си тръгнаха със завидни обезщетения, но с експертизата си в обществените поръчки намериха пристан при Луканов. В болницата се подвизава и съпругата на бившия заместник кмет Николай Йорданов, което също е разбираемо, предвид факта, че преди да стане управител на МБАЛ „Христо Ботев“ Луканов беше заместник кмет на община Враца.

Известен е и факта, че не кой да е, а фирма „КАМБА“ доставя хранителни продукти на врачанската болница, а договорите й са доста съблазнителни – вижте линка.

http://contracts.bivol.bg/?q=%40%28executant%2Cexecutant_eik%2Cexecutant_full%29+106503454

Голямата отговорност на новото ръководство обаче е не само да извади болницата от финансовото блато, но и да пресече порочните практики, да премахне кърлежите, които са се впили и изсмукват живителните сили на лечебното заведение. В това число не само лекарите, които „прекарват“ времето си в държавната болница, а лекуват в частните си кабинети, както и мародерските набези на местни медии, услужливо осъществявали информационно обслужване на МБАЛ „Христо Ботев“. Каквото и да означава това?!

В крайна сметка, МБАЛ „Христо Ботев“ във Враца е напълно декапитализирана и горко на новото ръководство, което поема кръста. Горко и на всички добросъвестни лекари и медицински работници, които са давали и дават знания и енергия да се грижат за пациентите, въпреки трудностите.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар