*
Борба с вредителите

ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ПРОВЕРКИТЕ ЗА НЕИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ В УЧИЛИЩАТА

|
ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ПРОВЕРКИТЕ ЗА НЕИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ В УЧИЛИЩАТА

Ще продължат проверките за допуснати пет и повече неизвинени отсъствия на ученици в Област Враца през учебната 2012 – 2013 година
В Областна администрация – Враца се проведе работна среща във връзка с писмо на Министъра на труда и социалната политика, относно законосъобразното предоставяне на финансови средства от бюджета, които да подкрепят семействата при отглеждане на децата.
На срещата присъстваха заместник областният управител на Област Враца – г-жа Цветелина Теофилова, директорът на Регионална дирекция "Социално подпомагане" – Враца – г-жа Димитрийка Цанова и експерти от Областна администрация – Враца и РИО - Враца.
Беше обобщена дейността на Междуведомствена работна група, сформирана със заповед на Областния управител на Област Враца, която през учебната 2011-2012 година ежемесечно проверяваше информацията за отсъстващи ученици, подадена в РИО – Враца и РДСП – Враца и контролираше нейната коректност с цел избягване на възможността родители на деца, навършили 7 години, които имат право на финансова подкрепа да получават средства от бюджета при направени повече от пет неизвинени отсъствия на месец от техните деца.
Присъстващите бяха единодушни в мнението си, че обединяването на усилията на държавните институции, регионалните и местни власти е довело до положителен резултат през изминалата 2011-2012 учебна година за повишаване на посещаемостта в училище и предприемане на мерки за превенция на отпадащите ученици.
За постигане на по-високи резултати е необходимо и през настоящата 2012 – 2013 учебна година Междуведомствената работна група да продължи дейността си. В нея по заповед на Областния управител на Област Враца отново ще се включат представители на Областна администрация – Враца, РИО – Враца и РДСП – Враца.
Работната група ежемесечно ще проверява подадените в РИО – Враца от директорите на училища данни за отсъстващи ученици и данните подадени в РДСП – Враца, за да се избегне възможността родители на деца, навършили 7 години, които имат право на финансова подкрепа, да получават средства от бюджета при направени повече от пет неизвинени отсъствия на месец от техните деца.
Членовете на Работната група ежемесечно ще извършват проверки на място в училища на територията на Област Враца. Като резултат ще се осигури информация относно реалната посещаемост на учебните занятия, ще се подобри цялостният контрол, ще се повиши посещаемостта и ще се предотврати отпадането от училище.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар