*
Борба с вредителите

ЩЕ ОБСЪЖДАТ ВИЗИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАД МОНТАНА

|
ЩЕ ОБСЪЖДАТ ВИЗИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАД МОНТАНА

Обсъждането ще се проведе на 22.08.2012 г. от 13.00 часа в Заседателната зала на Общински младежки дом Монтана с адрес: гр.Монтана, бул. „Трети март” 98. То е във връзка с изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Монтана до 2020г. и направени предложения за избор на зони за въздействие. Общината разчита на активно гражданско участие на всички местни жители в процеса на подобряване и обновяване на територията на град Монтана.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар