*
Борба с вредителите

СЕСИЯ

|
СЕСИЯ

Четири часа продължи днес заседанието на общинския съвет във Враца. Местните парламентаристи приеха правилник за организацията и дейнотта си, както и тематичен план за работа през следващата година. За заместник председатели на общинския съвет бяха избрани Валери Стаменов, Цветелина Дамяновска, Малина Николова и Златка Карамелска. Съветниците определиха и състава на постоянните комисии. Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности в състав: д-р Антонио Георгиев, д-р Емилиян Кюркчийски, д-р Цветан Коцев, д-р Георги Комитски, д-р Костадин Шахов, д-р Нина Найденова, д-р Здравко Златев, Иван Узунов, Кирил Беков. Постоянна комисия по екология, земеделие и гори в състав: Васил Драганов, д-р Антонио Георгиев, Владимир Ценов, Кремен Георгиев, д-р Костадин Шахов, д-р Нина Найденова, д-р Здравко Златев, д-р Цветан Коцев, д-р Георги Комитски. Постоянна комисия по спорт и туризъм в състав: д-р Антонио Георгиев, д-р Цветан Коцев, д-р Костадин Шахов, д-р Нина Найденова, д-р Здравко Златев, Момчил Калистратов, Ангел Иванов, Васил Драганов, Красимир Ангелов. Постоянна комисия по образование в състав: Радка Тошева, Владимир Ценов, Малина Николова, Татяна Василева, Кирил Беков, Диана Йорданова, Иван Узунов, Красимир Ангелов, Милица Кирилова. Постоянна комисия по култура в състав: Радка Тошева, Митко Костов, Иван Узунов, Малина Николова, Татяна Василева, Кирил Беков, Диана Йорданова, Красимир Ангелов, д-р Георги Комитски. Постоянна комисия по програми с европейско и национално финансиране, европейско сътрудничество в състав: Златка Карамелска, Радка Тошева, Митко Костов, Милица Кирилова, Малина Николова, Татяна Василева, Пламен Кръстев, Диана Йорданова, Валери Стаменов. Постоянна комисия по стопанска дейност и инвестиционна политика в състав: Цветелина Върбанова, Бойко Ничев, Калина Динкова, Златка Карамелска, Митко Костов, Мариана Каменова, Хенриета Георгиева, Десислава Димитрова, Борислав Стоев. Постоянна комисия по приватизация в състав: Цветелина Върбанова, Васил Драганов, Калина Динкова, Венчо Кръстев, Красимир Донов, Хенриета Георгиева, Десислава Димитрова, Мария Петрова, Пламен Ганецовски. Постоянна комисия по законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на общината, предотвратяване и установяване конфликт на интереси в състав: Калина Динкова, Цветелина Върбанова, Бойко Ничев, Мариана Каменова, Хенриета Георгиева, Десислава Димитрова, Мария Петрова, Борислав Стоев, Валери Стаменов. Постоянна комисия по жилищна политика, обществен ред, сигурност, бедствия и аварии в състав: д-р Емилиян Кюркчийски, Мирон Драганов, Ангел Иванов, Кремен Георгиев, Венчо Кръстев, Пламен Кръстев, Момчил Калистратов, Валери Стаменов, Пламен Ганецовски. Постоянна комисия по устройство на територията и общинска собственост в състав: д-р Емилиян Кюркчийски, Мирон Драганов, Ангел Иванов, Кремен Георгиев, Красимир Донов, Пламен Кръстев, Момчил Калистратов, Мария Петрова, Пламен Ганецовски. Постоянна комисия по финанси и бюджет в състав: Бойко Ничев, Мирон Драганов, Златка Карамелска, Владимир Ценов, Венчо Кръстев, Красимир Донов, Мариана Каменова, Милица Кирилова, Борислав Стоев.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар