*
Борба с вредителите

СЕСИЯ В КРИВОДОЛ

|
СЕСИЯ В КРИВОДОЛ

Редовно заседание на общинския съвет ще се проведе утре о 9.30 часа в Криводол. Съветниците ще разгледат 9 точки. Предложение относно назначаване на кметски наместници в Община Криводол Вносител: Петър Данчев – Кмет на Община Криводол   Предложение относно предоставяне на безвъзмездно ползуване на общинска собственост Вносител: Петър Данчев – Кмет на Община Криводол   Предложение относно прилагане разпоредбите по чл. 25 от ЗСПЗЗ, учредяване на права и сервитути по чл. 25, ал. 4от ЗСПЗЗ за изграждане на обект „Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ Чирен до гр. Козлодуй и гр. Оряхово” и преминаване на трасето през 0,257 дка от имот № 000134 – пасища мери на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; 0,123 дка от имот № 000135 – полски път; 0,061 дка от имот № 000167 – полски път по плана за земеразделяне на с. Осен, община Криводол Вносител: Петър Данчев – Кмет на Община Криводол   Предложение относно утвърждаване на експертна оценка, ликвидиране на съсобственост и продажба на имота Вносител: Петър Данчев – Кмет на Община Криводол   Предложение относно откриване на процедура за отдаване под наем на частна общинска собственост с прекратен срок на ползване Вносител: Петър Данчев – Кмет на Община Криводол   Предложение относно определяне на училища преимуществени ползватели на моторни превозни средства – ученически автобуси Isuzu Вносител: Петър Данчев – Кмет на Община Криводол   Предложение относно отпускане на еднократна парична помощ Вносител: Юрий Кацарски – Председател ОбС   Предложение относно промени в Наредба № 12 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги в Община Криводол Вносител: Дияна Милетиева – зам.-кмет Община Криводол   Разни.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар