*
Борба с вредителите

СЕСИЯ - КРИВОДОЛ

|
СЕСИЯ - КРИВОДОЛ

Общинските съветници от Криводол одобриха назначаването на кметски наместници в кметствата Ботуня, Главаци, Големо Бабино, Добруша, Осен и Фурен на свое редовно заседание на 30-ти декември. Те упълномощиха кмета на общината да извърши процедура по предоставяне на безвъзмездно ползуване на пет апартамента, находящи се в бивше Ученическо общежитие за срок от 5 години на Областна дирекция „Земеделие" гр. Враца. Одобрена беше План-сметка за определяне разходите на общината за събиране и извозване на битови отпадъци, транспортиране до Депото за твърди битови отпадъци - Монтана и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване през 2012 г., като предвидените разходи са в размер на 150 000 лева. Общинският съвет даде съгласието си за създаване на общинско предприятие за комунални дейности и услуги на територията на общината, като възложи на кмета да приведе в изпълнение процедурата и да бъде изготвен проект за Правилник за дейността на общинското предприятие.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар