*
Борба с вредителите

СЕПАРИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ

|
СЕПАРИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ

Цялото оборудване за сепариращата инсталация на депото за твърди битови отпадъци на Враца и Мездра, вече е доставено, заяви днес кметът на Враца инж. Николай Иванов. За клетка 2.1 на депото се готви приемателна комисия, която да издаде акт 16. Предстои да се направи нов анализ на сроковете за останалите строително-монтажни дейности  и до края на месец март, би трябвало да приключат всички дейности. В четвъртък пристига и екипът, който трябва да монтира оборудването за инсталацията. След като няколко пъти възложителят на обекта - община Враца, спира строителството заради забавяне в сроковете, изпълнителя - „Пътностроителна техника" успя, макар и извън договорените срокове, да достави инсталацията. В план-сметката на община Враца за 2012 г. за "Чистота", са предвидени 150 000 лв. за експлоатация на сепариращата инсталация. Толкова е и делът на община Мездра годишно.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар