*
Борба с вредителите

СЕПАРИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ

|
СЕПАРИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ

Графикът за изграждане на сепариращата инсталация към депото за твърди битови отпадъци на Враца, не се спазва. Това заяви кметът инж. Николай Иванов. Дейностите отново са извън графика и срокът не се спазва от изпълнителя „Пътностроителна техника", въпреки уверенията, че до Нова година инсталацията ще бъде готова. Основните проблеми са с разплащането на главния изпълнител към допълнително наетите от него изпълнители на конкретни строително-монтажни работи.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар