*
Борба с вредителите

СЕМИНАР ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ФИРМИ В МОНТАНА

|
СЕМИНАР ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ФИРМИ В МОНТАНА

През октомври 2012 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД ”БенчМарк – БИФ” организират серия въвеждащи обучения и информационни семинари за повишаване на експортния потенциал на българските МСП. Те ще се проведат в градовете Монтана, Търговище, Шумен, Враца, Ловеч, Стара Загора, Силистра, Добрич, Ямбол, Варна, Бургас, Плевен, Русе.

Въвеждащите обучения на тема ”Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?” са насочени към фирми, които нямат експортен опит. Целта е малките и средните предприятия да придобият външнотърговски умения и да изградят капацитет за извършване на собствена външнотърговска дейност за излизане на европейския и други пазари. Представителите на българските МСП ще получат подробна информация за оценка на експортния потенциал на фирмата, особености и специфични рискове на външните пазари, идентифициране на целеви продукти и пазари, технология на външнотърговската сделка и др.

По време на информационните семинари на тема „Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране” ще бъдат обсъдени инструментите за насърчаване на експорта, предлагани от държавни и частни институции. На участниците ще бъдат представени предстоящите инициативи, организирани от ИАНМСП в подкрепа развитието на износа сред българските компании. Експерти от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще коментират търговските договорености и информационните ресурси на ЕС. Сред обсъжданите теми ще бъдат възможностите за финансиране на износа на МСП и неговото застраховане.

Целта на въвеждащото обучение е да бъдат дискутирани следните теми:
- ”Проверка на способността за износ”;
- ”Анализ на външните пазари. Подготовка на фирмата за осъществяване на износ”;
- ”Придобиване на външнотърговски умения за представяне на продукта на външни пазари”.

В Монтана събитието ще се проведе на 02.10.2012 г., от 10.00 ч. в зала ”Монтана” на хотел ”Монтана”.

Участието е безплатно.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар