*
Борба с вредителите

СЕМИНАР В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА

|
СЕМИНАР В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА

Областна администрация – Враца съвместно с Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен организира днес семинар – обучение с цел подпомагане на общинските администрации при изпълнението на компетенциите им във връзка със Закона за водите.

Семинарът беше открит от директора на БДУВДР - Румен Пенков и Зам. областния управител на област Враца – Валентин Литов. Присъстваха експерти от Басейнова дирекция, Водно бюро – Враца, представители на общини от област Враца , Видин и Монтана.

На семинара бяха представени основните моменти в процедурите по издаването на разрешителни за водовземане и/или водоползване на повърхностни води и водни обекти, мерки по Плана за управление на речни басейни, издаването на разрешителни за водовземане на минерални води, издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води, контролна дейност.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар