*
Борба с вредителите

СЕДЕМ ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ СЕ НУЖДАЯТ СПЕШНО ОТ РЕМОНТ

|
СЕДЕМ ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ СЕ НУЖДАЯТ СПЕШНО ОТ РЕМОНТ

Заседание на Областна комисия „Военни паметници” се проведе в заседателната зала на Областна администрация – гр. Видин. Заседанието бе открито от заместник-областния управител Елка Георгиева, в качеството й на заместник-председател на тази комисия. В него участваха Иво Антонов – главен експерт по военните паметници в Министерство на отбраната и Теодор Одрински – представител на Център за изследване на мира, както и представители на Областните съвети на Съюза на ветераните от войните, Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Регионален исторически музей – гр. Видин и експерти от общините.          На заседанието бе утвърден и приет списък с изготвени количествено-стойностни сметки на седем военни паметници, намиращи се в гр. Кула и селата Дружба, Кошава, Дражинци, Черно поле, Раброво и Бориловец. Те са в тежко състояние, спешно се нуждаят от ремонт и възстановяване. Членовете на Областна комисия „Военни паметници” бяха запознати с предложение за изготвяне на календар за чествания и мероприятия, свързани с военните паметници.          „Като част от историческото наследство на нашата област военните паметници трябва да се поддържат в добро състояние. С правомощията, които имам като заместник-областен управител ще се стремя да съдействам за тяхното финансиране”, каза в заключение г-жа Георгиева.                 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар