*
Борба с вредителите

СЪДЕБНИ НЕВОЛИ С РАЗМЕСТВАНЕТО НА УЧИЛИЩАТА ВЪВ ВИДИН

|
СЪДЕБНИ НЕВОЛИ С РАЗМЕСТВАНЕТО НА УЧИЛИЩАТА ВЪВ ВИДИН

В Административен съд – Видин са образувани две административни дела, против Решение № 119, взето с Протокол № 7/ 23.07.2012г. на Общински съвет – Видин, с което е приета смяна на адресите на ОУ „Св. Климент Охридски” и ПМГ” Екзарх Антим І” и размяна на сградите на двете учебни заведения.
По административно дело № 208/2012 г. жалбоподателката Таня Иванова Ценкова – Станчева, като представляващ ОУ „Св. Климент Охридски” обжалва Решението на Общински съвет в частта за допуснато предварително изпълнение на Решението за смяна на адресите на ОУ „Св. Климент Охридски” и ПМГ” Екзарх Антим І” и размяна на сградите на двете учебни заведения, а в последствие по образуваното административно дело № 221/2012 г. същата жалбоподателка обжалва цялото Решение на общински съвет - Видин. И по двете административни дела № 208 и № 221 Съдът е приел, че жалбоподателката няма правен интерес да обжалва както Решението на Общински съвет – Видин, така и допуснатото му предварително изпълнение и е прекратил прозводствата. С Определение № 115-РЗ/30.07.2012г. Административен съд – Видин прекратява производството по обжалване на допуснатото предварително изпълнение на Общински съвет – Видин, а с Определение № 137-РЗ/11.09.2012г. се прекратява производството по обжалването на Решението за приетата смяна на адресите на ОУ „Св. Климент Охридски” и ПМГ” Екзарх Антим І” и размяна на сградите на двете учебни заведения.Второто Определение не е обжалвано пред Върховен административен съд в законоустановения срок и е влязло в законна сила. Жалбоподателката е обжалвала само определение № 115-РЗ/30.07.2012г., във връзка с допуснатото предварително изпълнение на Решението на Общински съвет – Видин. След обжалването, ВАС е върнал делото на Административен съд – Видин за ново произнасяне по същество от същия съдебен състав, в насока: законосъобразно ли е допуснато предварително изпълнение на Решение № 119, взето с Протокол № 7/ 23.07.2012г. на Общински съвет – Видин.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар