*

СЪБЕТНИЦИ СЕ ЗАМЕРЯТ С ДЕКЛАРАЦИИ

|
СЪБЕТНИЦИ СЕ ЗАМЕРЯТ С ДЕКЛАРАЦИИ

Общинските съветници във Враца започнаха да се замерят с декларации вчера по време на редовноо заседание на местния парламент. В отговор на декларацията, внесена от групата на БСП, ЗНС и ВМРО, с която се разграничават от публичните изказвания на председателя инж. Петя Аврамова, тя разпространи своя декларация. Днес, 31 януари 2012 г., общинските съветници на ВМРО – Българско национално движение – Движение за европейска интеграция,  Земеделски народен съюз и Българска социалистическа партия  използваха заседанието на Общински съвет – Враца, за да прочетат декларация, в която се разграничават от моите публични изказвания. Посочените 13 общински съветника искат от мен да разграничавам личните си мнения от мненията си като Председател на Общински съвет – Враца. В тази връзка, бих искала в самото начало да заявя, че правя настоящата Декларация в качеството си на инж. Петя Аврамова, избрана с гласовете на гражданите на Враца за общински съветник от ПП „ГЕРБ”: В цитираната декларация не се упоменават кои мои публични изяви имат предвид колегите общински съветници, поради което съм принудена да гадая. Може би е визирана пресконференцията, на която изказах опасенията си от начина, по който настоящето ръководство на Община Враца приема и извършва задълженията си по изпълнение на проекта „Воден цикъл на гр. Враца”. Направих тези си изказвания като човек, който в продължение на две години е работил по този проект и водена от твърдото си убеждение, че последните действия на кмета на Община Враца не са в полза на Враца и врачани. Смятам, че не съм заблудила и не съм се опитвала да заблудя никого, че говоря от името на целия Общински съвет, който е съставен от принадлежащи към различни политически сили личности. Пресконференцията, в която участвах беше дадена в офиса на ПП „ГЕРБ”, в присъствието на политически лица от ГЕРБ и по никакъв начин не съм се опитвала да припиша на Общински съвет – Враца моята позиция по тази тема. Изглежда обаче изразяването на позиция е проблем за част от общинските съветници в местния парламент. Бих искала да изразя дълбоката си надежда, че декларацията на колегите от БСП, ВМРО и ЗНС не визира организирането на пресконференции и изпращането на прессъобщения до медиите за дейността на Общински съвет – Враца. Категорично заявявам, както заявих и при избирането ми за Председател на Общински съвет – Враца, че ще направя всичко възможно да популяризирам работата на общинските съветници във Враца. Моето разбиране е, че всички ние дължим пълна прозрачност и ежедневен отчет за работата си на гражданите на Враца и начина те да получават този отчет е през медиите. В тази публична дейност не съм пренебрегнала предложение или мнение на нито един общински съветник, избран от гражданите на Враца, без значение на неговата партийна принадлежност. В заключение бих искала да изразя твърдата си убеденост, че работещ Общински съвет, в който се представят идеи и позиции и се защитават открито и публично е в полза на гражданите на Община Враца, а не в техен ущърб. Затова и в бъдещата ми работа ще се ръководя от прости принципи: да изразявам открито мнението и позицията си, да защитавам достойнството на Общински съвет – Враца и моите колеги общински съветници и да зачитам гражданите на Враца като правя работата на Общински съвет – Враца публично достояние.   С уважение, инж. Петя Аврамова


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар