*
Борба с вредителите

„С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“ В ОДЗ „ЗВЪНЧЕ“

|
„С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“ В ОДЗ „ЗВЪНЧЕ“

ОДЗ „ Звънче”  е единствената градина на територията на  Враца, която работи по НП „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на допълнително обучение на деца от подготвителна група”  на МОМН. Втора година в градината се провеждат по график дейности със сформирана според изискванията на проекта целева група от деца от подготвителните групи в  ОДЗ „ Звънче”. Те осигуряват педагогическа подкрепа за децата за достигане на училищна готовност. Изпълняват се конкретни задачи, свързани с усвояването на български език и достигане на равнище на владеене на езика, съизмеримо с останалите деца и позволяващо гарантиране на равен шанс на децата при постъпването им в училище. Тази година проектът се реализира от екипа на група „Палавници” при ОДЗ „ Звънче”- главен учител Галина Иванова и старши учител Ваня Дипчикова.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар